Hämtar information

Frågor och svar om skador

Om du vill veta mer om skadehanteringen kan du läsa mer om det här. Du kan göra skadeanmälan direkt online. När din skada är registrerad kan du följa din skada genom att logga in på Mina sidor.

Här kan du läsa om vår hantering av personuppgifter.

Om skador

Här hittar du svar på frågor som handlar om skadesituationer.

Kollision med annat fordon

Om du har krockat med ett annat fordon måste både du och den andra föraren anmäla det som har hänt till era respektive försäkringsbolag.

 • Anteckna registreringsnummer på det andra fordonet, om registreringsnummer finns, och be att få se förarens körkort, så att du vet vem det är du har kolliderat med. Kontakta sedan ditt försäkringsbolag.
 • Finns det vittnen till händelsen är det bra om du kan få deras namn och telefonnummer. Då kan vi kontakta dem om det behövs. Om du har tagit bilder från olycksplatsen ber vi dig skicka in dem till oss.
 • Anmäl din skada online
 • Kom ihåg att anmäla om någon person blev skadad. 

När du har anmält skadan får du ett bekräftelsemejl direkt med information om hur du går vidare.

Vi kontaktar det andra försäkringsbolaget när vi har fått din anmälan, och löser allt direkt med dem utifrån de uppgifter som du och den andra parten har lämnat. 

Vi kan hjälpa dig med ersättning för skadorna på din bil om du har vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti. Om du inte har vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti ser vi till att dom kontaktar dig.

Har du tilläggsförsäkringen Stor Bilextra kan du få hyrbil under den tid som bilen står på verkstad på grund av skadereparationen, i upp till 60 dagar. Du betalar själv 25 % av dygns- och kilometerkostnaden samt allt bränsle. Du har rätt att hyra en standardutrustad bil som är utrymmesmässigt likvärdig den försäkrade. Om du har specifika behov som till exempel dragkrok eller automatväxel måste du få det godkänt av oss först. 

Vad gör jag om min bil har utsatts för skadegörelse?

Skadegörelse ska alltid polisanmälas, så det är det första du ska göra. Om din bil har vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti anmäler du skadan till oss.

Jag har kört på ett djur. Vad gör jag?

 • Varna andra trafikanter genom att använda varningstriangel. 
 • Markera platsen med viltolycksremsan, som finns att hämta på Bilprovningen, så att eftersöksjägare hittar platsen. 
 • Larma polisen på 112.


Har du kört på älg, rådjur, vildsvin, hjort, varg, lodjur, järv, utter, örn, björn eller mufflonfår måste du anmäla det till polisen för att inte få böter för smitning. 

Har du kört på tamdjur eller ren ska du anmäla det till djurägaren eller till polisen. Läs gärna mer på viltolycka.se eller ladda ner deras app.

Kollision med djur

Om du kör på ett djur och bilen skadas kan du få ersättning för det om du har vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti. Har du tilläggsförsäkringen Stor Bilextra eller Ingen självrisk vid djurkollision slipper du att betala självrisken. 

 • Du måste göra en polisanmälan om du kört på älg, hjort, rådjur, vildsvin, björn, järv, lo, utter, örn eller mufflonfår. Ring 112 och meddela var du körde på djuret.
 • Om du kör på ett tamdjur eller en ren måste du anmäla det till djurägaren eller till polisen.
 • Oavsett vilket djur du kör på måste du märka ut platsen där djuret blev påkört. Du riskerar böter om du inte märker ut platsen och gör en polisanmälan.

Gör en skadeanmälan på webben om du har fått några skador på bilen. Du får ett bekräftelsemejl direkt med information om självrisk och vilken verkstad du ska kontakta.

viltolycka.se hittar du fler tips om vad du ska tänka på, samt se vilka vägsträckor som är mest drabbade.

Kan jag få hyrbil när min bil är på verkstad?

Om du har tilläggsförsäkringen Stor Bilextra kan du få hyrbil under den tid bilen är borta eller står på verkstad, som längst 60 dagar. Du betalar själv 25 % av dygns- och kilometerkostnaden samt allt bränsle. Du har rätt till standardutrustad bil som är utrymmesmässigt likvärdig som den försäkrande. Om du har specifika behov som till exempel dragkrok eller automatväxel måste du få det godkänt av oss först. Kontakta oss innan du hyr bil så att du vet vilka hyrbilsfirmor du kan kontakta.

Om du kan avstå hyrbil under reparationstiden kan du istället få kontantersättning med 150 kr/dygn om din försäkrade bil är personbil och 200 kr/dygn om du har en lätt lastbil.

Parkeringsskada

Om ditt fordon har skadats av ett annat okänt fordon när det stått parkerat är det en parkeringsskada. Om ditt fordon har vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti kan du  få ersättning genom fordonets försäkrings- eller vagnskadegaranti då får du betala din självrisk.

Uppfyller du Trafikförsäkringsföreningens krav

Trafikförsäkringsföreningen, TFF, är en statlig organisation som kan ersätta en del av din självrisk, reparationskostnad samt stilleståndskostnader vid skador orsakade av okända fordon i Sverige. Under förutsättning att TFFs särskilda krav och riktlinjer som gäller för parkeringsskador uppfylls.

Vi hjälper dig att ta reda på om du uppfyller Trafikförsäkringsföreningens krav utifrån TFFs riktlinjer, vilka grundas på särskilda bestämmelser i Trafikskadelagen. Dessa riktlinjer är oberoende av vilken försäkring och vilket försäkringsbolag du har. Vi rekommenderar därför även dig som saknar vagnskadeförsäkring, exempelvis om du enbart har halv- eller trafikförsäkring, att anmäla parkeringsskador till oss.

Detta räknas inte som parkeringsskada

Det finns många skador som kan inträffa i samband med parkering utan att vara en parkeringsskada. Exempel på sådana skador är

 • En kollision mellan två bilar eller annat fordon på en parkeringsplats
 • En kollision med stolpe eller annat föremål på parkeringsplats i samband med parkering
 • Skador på parkerade fordon som skett utanför Sverige
 • Repor i lacken som orsakats av kundvagnar, cyklar eller skadegörelse

Om du har råkat ut för en parkeringsskada ska du göra din anmälan direkt här på webben så hjälper vi dig.
Du kan läsa mer på Trafikförsäkringsföreningen om vilka riktlinjer som gäller vid just parkeringsskador.

Feltankning

Har du minst halvförsäkring gäller din försäkring vid feltankning. Vi ersätter nödvändig rengöring av tank, behållare, ledningar och filter samt direkt uppkomna följdskador. Läs mer i villkoren. Maxersättning 100 000 kr. 

Starta inte motorn, det räcker med att vrida om nyckeln för att det felaktiga bränslet ska dras in i systemet och förstöra bränslesystemet, och i värsta fall även motorn. Kör du iväg med fel bränsle i bilen ökar risken för att motorn skadas. 

Bärga bilen till verkstad

Kör inte till verkstaden utan ring till en bärgare eller få hjälp med att bogsera bilen så att inte motorn förstörs. Som kund hos oss får du bilen bärgad till närmaste märkesverkstad, där bland annat bränslet byts ut genom tömning och sanering av tanken.

Glasskada

Om du får stenskott eller en spricka i bilens vind-, sido- eller bakruta kan vi ersätta skadorna om du har minst halvförsäkring. 

Om bilen blivit utsatt för skadegörelse och fått sönderslagna eller krossade rutor kan du få ersättning om du har vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti.

Inbrott i bil

Om du har haft inbrott i din bil eller om någon har försökt bryta sig in i bilen kan du få ersättning för skadorna på bilen och de biltillbehör som stals om du har minst halvförsäkring.

Om du har haft inbrott i bilen eller inbrottsförsök måste du göra en polisanmälan.

När du gjort polisanmälan gör du en skadeanmälan till oss. Du får ett bekräftelsemejl direkt med besked om vi kan betala skadan eller inte, vilken självrisk du har och vilken verkstad du ska kontakta.

Använd inte bilen om någon har försökt stjäla den. Rattlåset kan vara skadat och därför kan ratten låsa sig när du kör. Om du behöver hjälp med bärgning ska du ringa oss så kopplar vi dig till vår larmcentral.

Bilförsäkringen gäller inte för personliga tillhörigheter som till exempel verktyg, barnvagn, dator, mobiltelefon, kläder eller presenter som låg i bilen. Sådana saker ska anmälas till din hemförsäkring.

Bilstöld

Om din bil har stulits måste du göra en polisanmälan så fort som möjligt. När du gjort en polisanmälan anmäler du bilstölden även till oss. Vi ringer dig så snart som möjligt med information om hur vi går vidare.

De flesta bilar kommer tillrätta inom ett par veckor och polisen kontaktar dig när bilen har hittats. Då ringer du oss så hjälper vi dig med bärgning till lämplig verkstad och ersättning för eventuella skador på bilen. För att få ersättning för bärgning, skador på bilen eller hela bilen behöver du ha minst halvförsäkring.

Om bilen inte kommit tillrätta inom 30 dagar från det att vi mottagit din skriftliga anmälan kontaktar vi dig angående ersättning för bilen.

Har du rätt till hyrbil?

Om du har tilläggsförsäkringen Stor Bilextra kan du få hyrbil under den tid bilen är borta eller står på verkstad, som längst 60 dagar. Du betalar själv 25 % av dygns- och kilometerkostnaden, samt allt bränsle. Du får hyra en storleksmässigt likvärdig bil som din egen. Om du har specifika behov som till exempel dragkrok eller automatväxel måste du få det godkänt av oss först. 

Speciella regler för vissa bilmodeller

Vissa bilmodeller som utsätts för stöld har vi krav på spårsändare med koppling till larmcentral Om detta gäller för din bil ser du på ditt försäkringsbrev. Om bilen saknar sådan fungerande utrustning lämnas nedsatt ersättning.

Stulna däck och takbox

Däck och takbox som tillhör bilen omfattas av stöldförsäkringen, oavsett om de är monterade på bilen eller förvaras på annat sätt – till exempel i garage eller förråd.

Tänk på att omonterade däck ska förvaras inlåsta i ett utrymme som endast du har tillgång till för att du ska få full ersättning. Om du förvarar dina däck på däckhotell är det viktigt att du blir garanterad att däckhotellet tar ansvar för däcken och kompenserar dig i fall de blir stulna.

Gör din skadeanmälan på webben. Du får ett bekräftelsemejl direkt med information om vad som händer härnäst.

Brandskada

Om du har minst halvförsäkring kan du få ersättning för brandskador på bilen som uppstått från bränder i närheten av bilen, genom blixtnedslag eller om bilen börjat brinna under färd.

Ring oss om du behöver bärgningshjälp.

Gör din skadeanmälan på webben. Du får ett bekräftelsemejl direkt med information om vad som händer härnäst.

Bärgning och räddning

I halvförsäkring och helförsäkring ingår hjälp med bärgning av bilen om den skadats under färd eller om föraren blir sjuk eller skadad. Även personerna och bagaget i bilen får transport till hemorten eller hjälp med att fortsätta resan om det blir billigare.

Maskin- och elektronikskada

Personbil och lätt lastbil

Maskin- och elektronikförsäkring ingår i halvförsäkringen för personbilar upp till 15 000 mil eller 10 år och gäller för många olika delar och komponenter, se villkor. För att kunna avgöra vad felet beror på och om maskin- och elektronikförsäkringen gäller för felet måste en auktoriserad verkstad först undersöka bilen.

Ring oss så hjälper vi dig med att komma i kontakt med en verkstad.

Personskada

Trafikförsäkringen gäller för personskador som drabbat föraren och passagerare vid en trafikolycka med den försäkrade bilen. Trafikförsäkringen gäller även om personer utanför bilen skadas vid olyckan.

Du behöver inte anmäla personskador separat. Men du måste tala om för oss om det finns skadade personer när du anmäler trafikolyckan till oss.

Anmäler du en personskada till oss blir du kontaktad av vår personskadeavdelning.

Singelolycka

Om din bil skadas i en singelolycka som till exempel dikeskörning eller att du kör på något kan du få ersättning för skadorna på bilen om du har vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti.

Anmäl skadan direkt till oss här på webben. Du får ett bekräftelsemejl direkt med information om vilken självrisk som gäller och vilken verkstad du ska kontakta.

Behöver du hyrbil?

Om du har tilläggsförsäkringen Stor Bilextra kan du få hyrbil under den tid bilen står på verkstad, som längst 60 dagar. Du betalar själv 25 % av dygns- och kilometerkostnaden och allt bränsle. Du får hyra en storleksmässigt likvärdig bil som din egen. Om du har specifika behov som till exempel dragkrok eller automatväxel måste du få det godkänt av oss först.

Skadegörelse

Med skadegörelse menar vi om en annan person avsiktligt skadat din bil. Det kan till exempel vara sönderskurna däck, inslagna rutor, repad lack eller att någon sparkat på bilen.

Skadegörelse ska alltid polisanmälas.


För att kunna få ersättning för skadorna på bilen behöver du ha helförsäkring eller vagnskadegaranti, och du betalar den gällande självrisken. Om du har Stor Bilextra sänks självrisken till 1 000 kronor.

Anmäl skadan direkt till oss här på webben. Du får en bekräftelse direkt med information om vilken självrisk du har och vilken verkstad du ska kontakta.

Skada utomlands

Din bilförsäkring gäller även utomlands, men lite olika beroende på vilken omfattning du har och i vilket land du är.

Trafikförsäkringen gäller i alla länder som ingår i Gröna Kort-samarbetet. Om du har halv- eller helförsäkring gäller den i de länder som ingår i Gröna kort-samarbetet med undantag för Tunisien, Marocko och Iran. Ingen försäkring gäller i Kosovo.

Om du råkar ut för en skada när du är utomlands ska du ringa oss så hjälper vi dig. Reparation av bilen utförs i Sverige, för att vi ska vara säkra på att det blir fackmannamässigt gjort och tryggt enligt de avtal och samarbeten vi har med verkstäderna.

Om du krockar med bilen när du befinner dig utomlands ska du ringa polisen och be dem komma till platsen. Fyll i en skadeanmälan och ta så mycket uppgifter som möjligt; fotografera gärna bilarna, platsen och den andra förarens körkort, och fråga vilket försäkringsbolag de har samt notera registreringsnumret på motpartens fordon. Om du och den andra föraren är överens om händelseförloppet kan ni skriva anmälan tillsammans, men underteckna inte om du inte är helt säker på vad det står eller om ni är oense om händelseförloppet. 

Om bilen blir stulen, utsatt för inbrott eller skadegörelse

Om din bil stjäls eller utsätts för inbrott, stöldförsök eller skadegörelse utomlands ska du först anmäla det till polisen på orten där brottet inträffade. Anmäl sedan händelsen även till oss. Anmäl skadan till oss här på webben.
 

Om du har rätt till hyrbil på utlandsresan

Om du har tilläggsförsäkringen Stor Bilextra kan du få hyrbil för att kunna fortsätta resan. Försäkringen betalar hela dygns- och kilometerkostnaden och du betalar själv för bränslet. Kontakta oss innan du hyr bil i utlandet.

Subaru Försäkring - Ett samarbete mellan SUBARU Nordic AB och If Skadeförsäkring AB, där If är försäkringsgivare.