Hämtar information

Frågor och svar om försäkring

Om bilförsäkringens innehåll

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om bilförsäkringen

Vad gäller bilförsäkringen för?

Du kan se exakt vilken omfattning bilförsäkringen har i ditt försäkringsbrev.

Försäkringen gäller bland annat för:

 • Den försäkrade bilen.
 • Det som kan räknas som normalt tillbehör och avmonterad utrustning till bilen.
 • Stereo, tele- eller annan elektronisk utrustning – även navigationssystem – som är fast monterad och konstruerad att användas bara i bilen.
 • En extra uppsättning däck

Det finns ingen övre gräns för ersättningsbeloppet för försäkrad egendom. Med fast monterad menar vi att det behövs verktyg för att ta bort utrustningen.

Trafikförsäkringen gäller för personskador och skador på annan persons egendom

Vem gäller försäkringen för

Den som är registrerad ägare hos Transportstyrelsen måste också var försäkringstagare.

Detta innebär att om du skulle råka ut för en skada kan du bli utan ersättning om försäkringen inte står på ägaren. 

Var gäller försäkringen?

Försäkringen gäller i de länder som är anslutna till det så kallade Gröna Kort-systemet och vid transport mellan dessa länder.  

När gäller inte försäkringen?

I vissa fall gäller inte försäkringen – eller så kan ersättning helt utebli. Det gäller till exempel vid följande situationer:

 • Om försäkringstagaren inte är bilens verklige ägare och huvudsaklige brukare.
 • Om föraren gör sig skyldig till rattfylleri.
 • Om föraren inte har det körkort eller den ålder som krävs.
 • Om bilen använts trots att körförbud har meddelats.
 • Vid skador som uppstår under tävling, träning för tävling, eller körning på inhägnad bana.
 • Om bilen stjäls av någon som tillhör samma hushåll som försäkringstagaren och vid olovligt brukande.
 • Om bilen befinner sig utomlands mer än halva försäkringsavtalstiden. 
 • Om du orsakar en skada avsiktligt eller genom grov vårdslöshet. 

Vad händer om jag kör med sommardäck på vintern?

Mellan den 1 december och den 31 mars är det lag på att använda vinterdäck om det är vinterväglag ute. Kör du med sommardäck efter den 1 december och råkar ut för en skada får du betala 5 000 kr mer i självrisk vid vagnskada.

Gäller bilförsäkringen vid övningskörning?

Bilförsäkringen gäller vid övningskörning precis på samma sätt som när du själv kör bilen. En förutsättning för att försäkringen ska gälla är att både den som övningskör och den som är handledare och sitter bredvid uppfyller Transportstyrelsens krav och regler för övningskörning.

Jag vill ändra hur mycket jag kör. Hur gör jag?

Ring eller mejla oss så hjälper vi dig med det. 

Priset på din bilförsäkring baseras bland annat på hur många mil du kör per år. Om du kör mer nu än tidigare behöver du kanske ändra den körsträckeklass du har valt på försäkringen. Milintervallerna är indelad i följande körsträckeklasser: 

 • 0 - 1000 mil  
 • 1001 - 1500 mil  
 • 1501 - 2000 mil  
 • 2001 - 2500 mil  
 • över 2501 mil

Du kan ändra intervallet för körsträckan på din försäkring när som helst under året. Om du kör mindre än beräknat justerar vi priset när din bilförsäkring förnyas nästa gång. Då kan du kontrollera om du har haft rätt körsträckeklass, som motsvarar de antal mil du kört under året.  

Vad gäller avställningsförsäkringen för?

Avställningsförsäkringen gäller för stöld, brand, rättsskydd och vagnskada och är alltså inte lika omfattande som en halv- eller helförsäkring. Därför är också priset lägre. Avställningsförsäkring kallas även för garageförsäkring.

Får jag köra med en avställd bil?

Du får bara köra en avställd bil den närmaste vägen till och från bilbesiktningen samma dag som du har tid för besiktning. Under den färden gäller bilförsäkringen på samma sätt som innan du ställde av bilen.

Gäller den tidigare ägarens försäkring vid ägarbyte?

Nej, det gör den inte. Vid ägarbyte måste köparen av bilen försäkra bilen så fort köpet är klart för att kunna köra iväg med bilen. Den tidigare ägarens bilförsäkring upphör att gälla när ni skriver på ägarbyteshandlingarna. En del tror att man kan "låna" den tidigare ägarens försäkring tills man har kommit hem. Men så är det alltså inte.

Vad är en bonusklass?

Den rabatt du får på bilförsäkringen baseras på hur länge du har haft körkort och hur många skadefria år du har. Rabatten delas in i olika klasser – bonusklasser. Det finns nio bonusklasser och ju högre klass du har desto mer rabatt får du. Om du orsakar en skada med bilen sänks bonusklassen med tre steg nästa gång din försäkring förnyas.

Du omfattas av det nya bonussystemet om du har tecknat en ny försäkring från den 4 oktober 2016 eller förnyat en försäkring efter den 15 november 2016. Din bonus beräknas enbart på hur många skadefria år du har. Rabatten delas in i olika klasser – bonusklasser. Det finns fyra bonusklasser och ju högre bonusklass du har desto mer rabatt får du.

Måste jag ha en bilförsäkring?

Ja. Äger du en bil som är registrerad och används i trafiken måste du ha en trafikförsäkring för bilen. Om du inte har trafikförsäkring hos ett försäkringsbolag tar TFF – Trafikförsäkringsföreningen – ut en avgift av dig som bilägare.

Vad är Trafikförsäkringsföreningen?

Det är en samarbetsorganisation för Sveriges trafikförsäkringsbolag. Trafikförsäkringsföreningen betalar ut ersättning till dem som skadas av fordon som är oförsäkrade, okända eller utländska. Det är därför de bilägare som inte försäkrar sin bil med en trafikförsäkring hos ett försäkringsbolag får betala en avgift till Trafikförsäkringsföreningen. Läs mer om avgiften för oförsäkrade bilar på Trafikförsäkringsföreningens hemsida. Trafikförsäkringsföreningens hemsida.

Subaru Försäkring - Ett samarbete mellan SUBARU Nordic AB och If Skadeförsäkring AB, där If är försäkringsgivare.