Hämtar information

Grönt Kort till utlandsfärden

Beställ ett Grönt Kort i god tid innan du ger dig av utomlands med bilen. Det kan du göra här hos oss. Grönt kort är kostnadsfritt och gäller i alla länder som omfattas av Gröna Kort-avtalet. Det kan också vara bra att ta med försäkringsbrev eller annat dokument med försäkringsnummer och kontaktuppgifter till Subaru Försäkring när du ger dig av utomlands med bilen.

Ska du resa länge?

Vi kan bara skriva ut Grönt Kort fram till det datum som din försäkring är betald, om du behöver Grönt Kort för en längre period måste du ringa oss 08-541 705 47 .

Beställning av Grönt Kort

Subaru Försäkring - Ett samarbete mellan SUBARU Nordic AB och If Skadeförsäkring AB, där If är försäkringsgivare.