Hämtar information

Tilläggsförsäkringar

Om du behöver ett bredare försäkringsskydd finns flera olika tilläggsförsäkringar att välja på. Finns det det situationer i vardagen när du verkligen behöver bilen, då kanske du behöver en hyrbil?

Läs mer om våra tilläggsförsäkringar för en mer omfattande bilförsäkring som täcker dina behov.

Stor Bilextra

 • Ersätter hyrbil med 75 procent av dygns- och kilometerkostnaden när bilen är på verkstad.
 • Om du kan avstå hyrbil under reparationstiden kan du välja att få kontantersättning med:
  Personbil 150 kronor per dygn.
  Lätt lastbil 200 kronor per dygn
 • Du slipper självrisken helt vid kollision med djur.
 • Vid uppsåtlig skadegörelse av någon utomstående betalar du aldrig högre självrisk än 1 000 kronor.

Stor Bilextra ger utökat skydd om skadan inträffat utomlands

 • Du får ersättning med 100 % av hyrbilskostnaden om du behöver hyrbil direkt på resan, upp till 60 dagar.

 • Om motparten är ett känt utlandsregistrerat fordon slipper du självrisken på vagnskadeförsäkringen eller vagnskadegarantin.

Djurkollision

 • Om du kör på ett djur (gäller alla typer av djur) och det blir skador på bilen slipper du betala självrisken.
 • Saknar du vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti får du ändå ersättning för reparation av bilen med upp till 6 000 kronor.
  Tilläggsförsäkringen för djurkollision ingår också i Stor Bilextra.

Förar- och passagerarolycksfall

 • Om någon skadas och får bestående men eller avlider efter en trafikolycka med den försäkrade bilen ger denna tilläggsförsäkring extra ersättning utöver den ersättning som trafikförsäkringen ger.

 • Kristerapi ingår upp till tio behandlingstillfällen per försäkrad.

Privat sjukvård

 • Denna tilläggsförsäkring ger både förare och passagerare i den försäkrade bilen snabb tillgång till privat specialistvård, operation, sjukgymnastik och rehabilitering efter en trafikolycka.

Drulle allriskförsäkring

 • Du får ersättning med upp till 50 000 kr vid plötslig och oförutsedd skada på inredningen i bilens kupé-, bagage- eller lastutrymme.
 • Vid förlorad, stulen eller skadad bilnyckel som har elektronisk startspärrsfunktion betalar försäkringen en ny nyckel och av- och inprogrammering upp till 6 000 kr. Självrisken dras bort från detta belopp. Gäller vid ett skadetillfälle under avtalsperioden.

Vill du lägga till en tilläggs­försäkring

Har du redan en Subaru Försäkring och vill lägga till en tilläggsförsäkring kan du Skicka ett meddelande till kundcenter eller ringa 08-541 705 47  så hjälper vi dig. 

Räkna pris på bilförsäkring

Vill du räkna pris på försäkring för din Subaru gör du det snabbt och smidigt direkt online - det tar bara några minuter

Räkna och köp

Person-/ Organisationsnummer

Vi ber om personnummer eller organisationsnummer för att kunna erbjuda rätt pris på försäkringen.

Subaru Försäkring - Ett samarbete mellan SUBARU Nordic AB och If Skadeförsäkring AB, där If är försäkringsgivare.