Vilken bil­försäkring passar dig?

Är du osäker på vilken typ av bilförsäkring du behöver kan du läsa på om de olika omfattningar som finns att välja på. Välj sedan det som passar ditt behov bäst. Du kan komplettera din bilförsäkring med användbara och prisvärda tilläggsförsäkringar – för extra trygghet.

  • Trafikförsäkring måste du som bilägare ha enligt lag. Den gäller för personskador, skador på andra fordon och annans egendom på grund av trafikolycka, men inte för skador på din egen bil. Läs mer om trafikförsäkring
  • Halvförsäkring– I halvförsäkring ingår trafikförsäkring och försäkring för bland annat stöld, brand, bärgning och glasskador. Halvförsäkring är främst till för nya bilar som har gällande vagnskadegaranti. Läs mer om halvförsäkring
  • Helförsäkring – I helförsäkring ingår förutom trafikförsäkring och halvförsäkring även vagnskadeförsäkring. Helförsäkring gäller för skador på din egen bil efter trafikolycka, även om det var du som orsakade olyckan. Försäkringen gäller också för skadegörelse och för plåt- och lackskador om till exempel ett träd blåser ner på bilen. Läs mer om helförsäkring
  • Tilläggsförsäkringar – Med prisvärda och användbara tilläggsförsäkringar kan du matcha din bilförsäkring exakt för ditt behov. Fundera på hur du använder bilen och om du är beroende av den i vardagen? Sedan kan du välja bland alla tilläggsförsäkringar
  • Avställningsförsäkring – Ställer du av bilen hos Transportstyrelsen under en period och din bil är halv- eller helförsäkrad hos oss, får du en avställningsförsäkring för bilen under avställningsperioden. Försäkringen är inte lika omfattande som en halv- eller helförsäkring och har därför ett lägre pris. Se vad som ingår i avställningsförsäkring